Aplikovaná věda a výzkum

Společně s YAKNA a Ideahub, vytváříme kostky určené pro kognitivní rehabilitaci od včasných stádií léčby, tvoříme a pilotujeme kognitivně rehabilitační úkoly. Společně s PROXYQB pracujeme na možnosti jejich využití v rámci telemedicínských principů (E-health).

Projekty

Společně s Ostravskou univerzitou, Fakultní nemocnicí Ostrava a VŠB-TUO realizujeme projekt Chytrý neuro-rehabilitační systém pro pacienty se získaným poškozením mozku v časných stádiích léčby, který je podpořen Technickou agenturou České republiky v rámci Programu ÉTA 2 (TL02000313).

Projekt přispívá k systematizaci a zvýšené efektivitě péče o pacienty se vzniklým postižením mozku od akutních fází léčby po dobu prvních šesti měsíců po vzniku postižení.

Ve spolupráci se společností ProRocketeers s.r.o. a Univerzitou Hradec Králové vyvíjíme Inteligentní neurorehabilitační zařízení pro rozvoj kognitivních funkcí mozku, které bude sloužit pro dlouhodobou neurorehabilitaci v oblasti rehabilitační medicíny, školství a domácí péče.

Projekt "Inteligentní neurorehabilitační zařízení pro rozvoj kognitivních funkcí mozku" je realizován díky finanční podpoře z Evropské unie (Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost).