Klinická psychologická diagnostika

Psychologická diagnostika, nebo-li vyšetření, je aplikovaná psychologická disciplína, která slouží ke zjišťování a měření duševních vlastností a stavů jedince za pomocí klinických a testových metod.
Výsledky psychologických vyšetření slouží k predikci stavu a zacílení způsobu terapie, a tím přispívá k větší efektivitě péče.

PROVÁDÍME

Psychologickou vývojovou diagnostiku dětí od útlého věku
Neuropsychologická vyšetření kognitivních funkcí
Psychologickou diagnostiku osobnosti
AMKP je akreditována MŠMT ČR pro zjišťování psychické způsobilosti pedagogických pracovníků školských zařízení, institucionální výchovy a preventivně výchovné péče
Psychologická vyšetření pro posudkové účely OSSZ a posudkové komise MPSV ČR
Psychologická vyšetření cizinců včetně dětí a dospívajících

NEPROVÁDÍME

Dopravně psychologická vyšetření.
Soudně znalecké posudky.
Vyšetření pro zjištění psychické způsobilosti pro držení zbraně.