Neuropsychologická péče

Neuroplasticita, schopnost mozku reorganizovat fungování neuronálních sítí a kognitivních schémat, je klíčovým východiskem našeho přístupu. 

Poskytujeme komplexní neuropsychologickou péči, zaměřenou na jedince všech věkových kategorií s poraněním mozku, neurologickými a psychiatrickými poruchami.

Na základě neuropsychologického vyšetření indikujeme specifické formy intervencí zahrnující kognitivní rehabilitaci, psychoterapii a edukaci s cílem dosáhnout trvalého zlepšení mentálních a denních aktivit, obnovit dříve naučené vzorce chování a dopomoci vytvořit nová kognitivní schémata. 

Pro dětí a dospívající realizujeme skupinový program komplexní neuropsychologické péče.

Je naším cílem dopomoci k návratu, popř. udržení se v přirozeném prostředí pacienta – tedy v práci, anebo v případě dětí školy, proto se snažíme o co nejčasnější zařazení do programu od vzniku poranění, s co největší mírou intenzity a individualizace, zvláště u pacientů s akutně vzniklým postižením mozku.