Psychoterapie

Psychoterapie (léčba slovy) je aplikovaná disciplína klinické psychologie, která slouží k cílenému léčebnému působení na psychiku a celou osobnost člověka s primárním směřováním dosažení, obnovení, rozvoji či udržení kvality života klientů tak, aby mohli žít spokojený život.

V naší ambulanci se hlásíme k odkazu C.R. Rogerse – na člověka zaměřenou terapii (Person Centered Approach). Součástí našeho přístupu je orientace na současný stav poznání v oboru v kontextu jednotlivých onemocnění, opravdovost terapeuta, humor, optimismus a víra ve schopnosti tvořit změny a tím pozitivně ovlivňovat běh událostí a řídit vlastní život.

Psychoterapeutické služby poskytujeme obvykle formou individuálních setkání pro děti, dospívající a dospělé.