online site builder

Aktuality

O nás

Jsme nestátní zdravotnické zařízení Ambulance klinické psychologie a působíme v Ostravě od roku 1999. Ambulantní formou zajišťujeme péči v oborech klinická psychologie, dětská klinická psychologie, psychoterapie a klinická logopedie.

Mezi naše obvyklé pacienty patří děti od útlého věku, dospívající a dospělí s obtížemi na pomezí neurologie a psychiatrie – s vrozenými neurovývojovými poruchami mezi které se řadí poruchy intelektu, pervazivní vývojové poruchy, problémy související s vývojem řeči a jazyka, poruchy pozornosti, specifické poruchy učení, obtížemi souvisejícími se vzniklým úrazem anebo prodělaném onemocnění mozku, somatickými potížemi, autoimunitními chorobami (např. roztroušenou sklerózou), vážnými psychiatrickými stavy a fyzickými handicapy.

Díky možnosti pracovat v multidisciplinárním týmu poskytujeme komplexní neuropsychologickou péči, výzkumem a inovacemi rozvíjíme aplikační oblast klinické psychologie – kognitivní rehabilitaci, přednášíme, vzděláváme a metodicky podporujeme budoucí klinické psychology, pedagogické a zdravotnické pracovníky. 

Personální zajištění

PhDr. et PhDr. Jiřina Niliusová

klinická a dětská klinická psycholožka, psychoterapeut, pedagog

V klinické praxi se dlouhodobě zabývá problematickou neurovývojových poruch, poradenskou a vývojovou psychologií a sociálně psychologickými výcviky zaměřenými na komunikaci, kreativitu a sebepoznání. Školitel MZ ČR v oboru klinická psychologie. Psychoterapeut PCA.

PhDr. Petr Nilius, Ph.D.

klinický psycholog, psychoterapeut

Klinicky a výzkumně se zabývá diagnostikou a léčbou neurokognitivní poruch, kognitivní rehabilitací, neuropsychologií a projektivními metodami u pacientů celého věkového spektra. Psychoterapeut PCA. Zajišťuje metodickou podporu pracovníkům ve školních poradenských pracovištích.

Mgr. Tereza Krchňáková

klinická psycholožka, systemický terapeut

Zaměřuje se převážné na práci s dětmi a mladistvými, zvláště se somatickými obtížemi. Zabývá se problematikou rozvoje kognitivních funkcí a pracuje s metodou Instrumentálního obohacení Reuvena Feuersteina. Absolventka komplexního výcviku v Systemické psychoterapii.

Mgr. Lucie Kytnarová, Ph.D.

logoped ve zdravotnictví, vysokoškolský pedagog

Janusová Lenka

asistentka

Zajišťuje zázemí a organizaci provozu ambulance.

Mgr. Jiří Skalský

psycholog ve zdravotnictví

Věnuje se zejména práci s dětmi a mladistvými v kontextu školní docházky, školní neúspěšnosti a prevenci sociálně patologických jevů u rizikových skupin a problematice vzniklých mikrotraumat. Frekventant ve výcviku v psychodynamické psychoterapii.

Činnosti

Poskytujeme specializované služby v oblasti klinické psychologické diagnostiky, diferenciální a vývojové psychodiagnostiky, neuropsychologie, klinického poradenství a psychoterapie. Poskytujeme logopedickou péči dětem i dospělým s narušenou komunikační schopností.

 • Psychodiagnostika
  Psychologická diagnostika, nebo-li vyšetření, je aplikovaná psychologická disciplína, která slouží ke zjišťování a měření duševních vlastností a stavů jedince za pomocí ... více
 • Psychoterapie
  Za psychoterapii v obecném slova smyslu považujeme aplikovanou a odbornou zkušeností potvrzenou vědeckou disciplínu, která vychází z ucelených pohledů ... více
 • Neuropsychologická rehabilitace
  Neuroplasticita, schopnost mozku reorganizovat fungování neuronálních sítí a kognitivních schémat, významně ovlivňuje náš přístup pří práci s každým jedincem. Vždy se snažíme najít ... více
 • Klinická logopedie
  V rámci logopedických intervencí se primárně zaměřujeme na rozvoj jazyka a řeči s neurovývojovými poruchami: vývojovou poruchou jazyka – vývojovou dysfázii, opožděný řečový vývoj v rámci ADHD, poruchy ... více
 • Program komplexní neuropsychologické péče
  Program se skládá z modulů s různým obsahem a rozsahem, vycházející z adaptabilních individuálních zdrojů každého jedince. Program je dynamický, komplexní a obsahuje ... více
 • Vzdělávání a supervize
  AMKP je akreditovaná vzdělávací instituce ... více
 • Aplikovaná věda a výzkum
  Výzkumná činnost nám přirozenou formou vytváří reflexi naší praxe. Napomáhá posouvat hranice současného stavu poznání a v rámci multioborových ... více
Mobirise
Adresa

Ambulance klinické psychologie s.r.o.

Spojů 835/2
708 00 Ostrava – Poruba

Sp. značka C 57887 vedená u Krajského soudu v Ostravě

IČ: 02434661

Kontakt

M: ordinace [zavináč] amkp [tečka] cz

T: +420 606 087 282

Ordinační hodiny

Pondělí 8:00 - 16:00 
Úterý 7:00 - 16:00
Středa 7:00 - 13:00
Čtvrtek 7:00 - 16:00
Pátek 7:00 - 13:00 

Příjem pacientů - na základě osobní, telefonické nebo emailové objednávky na určitý den a hodinu v rámci ordinačních hodin.

Psychologická vyšetření se provádí výhradně v dopoledních hodinách.

M: ordinace [zavináč] amkp [tečka] cz
T: +420 606 087 282

Pro objednání využívejte primárně EMAIL, popř. volejte v dopoledních hodinách MEZI 10 a 12 HODINOU DOPOLEDNE.

Provozní doba se kryje s dobou ordinační

© Ambulance klinické psychologie s.r.o.