Aplikovaná věda a výzkum

Jsme tvůrčí v přenosu poznatků klinické psychologie a neuropsychologie při vývoji prostředků a nástrojů určených pro kognitivní rehabilitaci a trénink mozku v klinickém prostředí a hledáme cesty pro jejich využití v rámci telemedicínských principů (E-health).

Tvoříme a pilotujeme kognitivně rehabilitační úkoly a vytváříme koncepty jejich užití (nejen) v klinické praxi.

Jsme součástí inovativního ekosystému Moravskoslezského kraje v oblasti MEDICAL TECHNOLOGY.

Projekty

KOSTKA

Společně s YAKNA a IDEAHUBem jsme vytvořili "kostky" určené pro kognitivní rehabilitaci pacientů od včasných stádií léčby, s širokým spektrem variability obtížnosti a zacílenosti úloh. 

Kostky jsme společně s metodikou a herníčkem úhledně uloˇžili do kufru tak, aby byly snadno použitelné v klinické, zdravotně-sociální a školní praxi.

ProxyQB

Ve spolupráci se společností ProRocketeers s.r.o. a Univerzitou Hradec Králové vyvíjíme Inteligentní neurorehabilitační zařízení pro rozvoj kognitivních funkcí mozku, které bude sloužit pro dlouhodobou neurorehabilitaci v oblasti rehabilitační medicíny, školství a domácí péče.

Projekt "Inteligentní neurorehabilitační zařízení pro rozvoj kognitivních funkcí mozku" je realizován díky finanční podpoře z Evropské unie (Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost).

EDDIE

Společně s Ostravskou univerzitou, Fakultní nemocnicí Ostrava a VŠB-TUO jsme realizovali projekt Chytrý neuro-rehabilitační systém pro pacienty se získaným poškozením mozku v časných stádiích léčby, který byl podpořen Technickou agenturou České republiky v rámci Programu ÉTA 2 (TL02000313).

Projekt přispívá k systematizaci a zvýšené efektivitě péče o pacienty se vzniklým postižením mozku od akutních fází léčby po dobu prvních šesti měsíců od vzniku postižení.