TÝM AMBULANCE KLINICKÉ PSYCHOLOGIE

PhDr. et PhDr. Jiřina Niliusová

Klinická a dětská klinická psycholožka, psychoterapeut, pedagog

V klinické praxi se dlouhodobě zabývá problematickou neurovývojových poruch, poradenskou a vývojovou psychologií a sociálně psychologickými výcviky. Psychoterapeut PCA. 

Školitel v oboru klinická psychologie.

PhDr. Petr Nilius, Ph.D.

Klinický psycholog a psychoterapeut

Klinicky a výzkumně se zabývá diagnostikou a léčbou neurokognitivní poruch, kognitivní rehabilitací, neuropsychologií a projektivními metodami u pacientů celého věkového spektra. Psychoterapeut PCA.

¨Zajišťuje metodickou podporu pracovníkům ve školních poradenských pracovištích. Školitel v oboru Klinická psychologie.

Mgr. Tereza Krchňáková

Klinická psycholožka, terapeut

Zaměřuje se převážné na práci s dětmi a mladistvými, zvláště se somatickými obtížemi. Zabývá se problematikou rozvoje kognitivních funkcí a pracuje s metodou Instrumentálního obohacení Reuvena Feuersteina. 

Absolventka komplexního výcviku v Systematické psychoterapii.

Mgr. Jiří Skalský

Psycholog ve zdravotnictví

Věnuje se zejména práci s dětmi a mladistvými. Provádí komplexní klinicko psychologickou diagnostiku pacientů všech věkových skupin. 

Frekventant ve výcviku v psychodynamické psychoterapii.

Lenka Janusová

asistentka

Ing. et Ing. Martina Niliusová

koordinátor vzdělávacích akcí, back office, vnější vztahy