CO DĚLÁME

Mezi naše obvyklé pacienty patří děti od útlého věku, dospívající a dospělí s obtížemi na pomezí neurologie a psychiatrie – s vrozenými neurovývojovými poruchami mezi které se řadí poruchy intelektu, pervazivní vývojové poruchy, problémy související s vývojem řeči a jazyka, poruchy pozornosti, specifické poruchy učení, obtíže souvisejícími se vzniklým úrazem anebo prodělaném onemocnění mozku, somatickými potížemi, autoimunitními chorobami (např. roztroušenou sklerózou), vážnými psychiatrickými stavy a fyzickými handicapy.

Je tak naší snahou poskytovat nejen komplexní klinicko-psychologickou péči, ale také zároveň podporovat a rozvíjet budoucí klinické psychology a být součástí multidisciplinárního přístupu k řešení obtíží pacientů. 

Mezi naše obvyklé činnosti patří: