Vzdělávání (nejen) pro psychology ve zdravotnictví

Certifikované kurzy

Po absolvování CK Kognitivní rehabilitace v praxi klinického psychologa, získají psychologové ve zdravotnictví zvláštní odbornou způsobilost ke kvalifikovanému, samostatnému provádění kognitivní rehabilitace a její indikace.

Specializační vzdělávání

Naše pracoviště je akreditováno MZČR pro uskutečňování teoreticko praktické a praktické výuky specializačního vzdělávání v oboru Psycholog ve zdravotnictví - Klinická psychologie.

Semináře, supervize, konferece

Organizujeme nepravidelné interpretační semináře projektivních metod, praktika kognitivní rehabilitace a spolupořádáme multioborovou neurorehabilitační konferenci.