Vzdělávání

Věříme, že ve vzdělávání sebe a druhých je budoucnost každého oboru. Považujeme tak za nezbytné přenášet poznatky z klinické psychologické praxe do širšího pléna, podávat svědectví a přispívat k rozšiřování současného stavu poznání oboru Psychologie jako takového.

Je naší snahou rozvíjet učící se komunity a akcentovat mezioborové přístupy s vědomím hranic vlastního oboru.

Otevíráme diskusi a skrz proces vzdělávání podporujeme rozvoj a autonomii každého jedince.

Vzdělávání (nejen) pro psychology ve zdravotnictví

Naše pracoviště je akreditováno MZČR pro uskutečňování Teoreticko  - praktické a Praktické části výuky specializačního vzdělávání v oboru Psycholog ve zdravotnictví - Klinická psychologie.

Jsme akreditování MZČR pro pořádní AKK kurzu Psycholog ve zdravotnictví a CK kurzu Kognitivní rehabilitace v praxi klinického psychologa

Vzdělávání (nejen) pro pedagogické pracovníky

Vytváříme metodickou podporu pro týmy školských poradenských pracovišť, zvláště školní psychology, speciální pedagogy a učitelky mateřských škol.

Jiné

Aktivně se účastníme konferencí a odborných diskusí, spolupracujeme s univerzitami a vzdělávacími instituty v ČR a zahraničí. Při vzdělávacích aktivitách spolupracujeme s NGO, veřejnou správou i komerční sférou.

Kontakt

Ing. Martina Niliusová

tel. 777 934 705