Klinická psychologická diagnostika

Psychologická diagnostika, nebo-li vyšetření, je aplikovaná psychologická disciplína, která slouží ke zjišťování a měření duševních vlastností a stavů jedince za pomocí klinických a testových metod.

Výsledky psychologických vyšetření slouží ke zhodnocení aktuálního stavu vývoje člověka. Mohou rozpoznat psychologické a osobnostní faktory související s vývojem psychopatologie. Na základě výsledku vyšetření jsme schopni predikovat stav a zvolit optimální a dostupný způsobu terapie, čímž přispíváme k větší efektivitě péče.


Provádíme

  • Psychologickou vývojovou diagnostiku dětí od útlého věku
  • Neuropsychologická vyšetření kognitivních funkcí
  • Psychologickou diagnostiku osobnosti
  • AMKP je akreditována MŠMT ČR pro zjišťování psychické způsobilosti pedagogických pracovníků školských zařízení, institucionální výchovy a preventivně výchovné péče
  • Psychologická vyšetření pro posudkové účely OSSZ a posudkové komise MPSV ČR
  • Psychologická vyšetření cizinců včetně dětí a dospívajících

Neprovádíme

  • Dopravně psychologická vyšetření.
  • Soudně znalecké posudky.
  • Vyšetření pro zjištění psychické způsobilosti pro držení zbraně.