Obchodní podmínky

Společnost Ambulance klinické psychologie s.r.o. (AMKP), 

na adrese Spojů 835/2, Ostrava-Poruba 708 00
IČ 02434661

Poskytuje služby v oblasti dalšího vzdělávání dospělých, a to formou otevřených prezenčních kurzů,

Tyto podmínky upravují smluvní vztah mezi zákazníkem a společností AMKP a jsou pro zúčastněné strany závazné. Smluvní vztah mezi společností AMKP a zákazníkem vzniká na základě podané objednávky.

Objednávky, přihlášky, registrace

1. Preferujeme přihlášení prostřednictvím přihlašovacího formuláře na webových stránkách www.amkp.cz

2. Přihlášky zaslané prostřednictvím webových stránek budou zpětně potvrzeny (nejpozději do 2 pracovních dnů).

3. Zaslané přihlášky jsou závazné. Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas s organizačními pokyny a obchodními podmínkami.

4. Přihlášky budou evidovány v pořadí, ve kterém byly doručeny, a to až do úplného naplnění kapacity kurzu.

Úhrada, fakturace a vyúčtování

5. Každý účastník je povinen před zahájením kurzu provést řádně úhradu.

6. Vložné se hradí převodním příkazem na zaslaný bankovní účet, pod přiděleným variabilním symbolem.

7. Daňový doklad o provedené platbě bankovním převodem obdrží klient  mailem ve formátu pdf.

8. Bez prokazatelného doložení úhrady nemusí být účastník na akci vpuštěn.

9. Je nutné, aby byla platba připsána na našem účtu nejpozději do 7 pracovních dnů po obdržení platebních údajů, v opačném případě bude přihláška ke kurzu z naší strany zrušena.

10. Kurzovné je uvedeno u jednotlivých typů kurzů na webových stránkách AMKP. AMKP není plátcem DPH.

11. Studijní materiály nejsou zahrnuty v ceně kurzovného. AMKP studijní materiály poskytuje po domluvě s lektorem kurzu, za podmínek určených lektorem kurzu.

Stornovací podmínky

12. Veškeré změny objednávek a případná storna přijímáme emailem.

13. Bezplatné storno kurzů nebo konferencí přijímáme nejpozději 30 kalendářních dnů před zahájením akce. Storno přijaté v období 29-14 dnů před zahájením kurzu je účtováno 50 % z ceny kurzu. V případě, že je storno přijato v době kratší než 14 dnů před zahájením kurzu, je účtováno 100 % z ceny kurzu. V případě stornování účasti v kurzu, je za sebe možné přihlásit náhradníka. V případě oboustranné dohody mezi objednávajícím a prodávajícím mohou být podmínky zrušení či náhrady účasti jiné.

Organizace

14. Prezence účastníků kurzů začíná 15 min. před zahájením akce.

15. AMKP má právo z důvodu naplnění kapacity vzdělávací akce odstoupit od objednávky; o zrušení objednávky bude zájemce v předstihu akce informován (pokud na sebe zanechal kontakt v podobě mailu nebo telefonu).

16. Vyhrazujeme si právo na změny lektora, data a popř. místa konání či zrušení akce z organizačních a provozních důvodů.

17. Všechny případné změny Vám dáme včas telefonicky nebo e-mailem na vědomí. Prosíme Vás o uvedení Vašeho e-mailového a telefonického spojení na přihlášce.

18. Jestliže společnost zruší akci a účastník má již uhrazeno, bude účastníkovi platba vrácena v plné výši; bude-li si zákazník přát, může být částka převedena na jiný nebo stejný kurz v jiném termínu.

V Ostravě 23.9.2023