Rezidenční místo

Ambulance klinické psychologie, s.r.o., se sídlem Spojů 835/2, 708 00 Ostrava - Poruba, vyhlašuje výběrové řízení pro 1 rezidenční místo, dle Dotačního programu MZ ČR pro nelékařská zdravotnická povolání pro rok 2024, v oboru Klinická psychologie.

1. Způsob podání přihlášek:

  • e-mailem na adresu: martina.niliusova@amkp.cz

2. Lhůta pro podání přihlášek:

  • od 11.6.2024  do 2.7.2024

3. Kritéria pro hodnocení uchazečů

  • splnění formálních podmínek přihlášení dle vyhlášky č. 186/2008, Sb.: (odborná a zdravotní způsobilost, trestní bezúhonnost, zařazení do specializačního vzdělání)

  • osobní pohovor
    - motivace pro specializační vzdělávání v Ambulanci klinické psychologie, s.r.o.
    - vzdělání a kvalifikace, odborné znalosti a dovednosti
    - osobnostní předpoklady, komunikační schopnosti, znalost cizího jazyka

4. Seznam požadovaných dokumentů od uchazeče
a) přihláška ke stažení

b) osobní dotazník ke stažení

c) lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání, který nesmí být starší 3 měsíců

d) výpis z rejstříku trestů, který nesmí být starší 3 měsíců

e) neověřená kopie dokladu potvrzující získání odborné způsobilosti

f) neověřená kopie dokladu o získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti, pokud uchazeč získal

g) potvrzení o zařazení do příslušného oboru specializačního vzdělávání

h) přehled odborné praxe

Vyhlašovatel uchazečům sdělí výsledek výběrového řízení písemně nejpozději do 3 dnů od ukončení výběrového řízení.


Kontaktní adresa​

Ambulance klinické psychologie, s.r.o.

Spojů 835/2

708 00 Ostrava -Poruba


e-mail: martina.niliusova@amkp.cz

tel. 777 934 705